Cara Belajar

(Oleh Bpk. Mustamam, S.Pd – Waka Kurikulum SMP BUANA dan Guru Matematika) Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan belum tahu apa-apa atau tidak berilmu...